Ανακοινώσεις

2021-2022
 • 1

  Εγγραφές 2021-2022

  Η περίοδος εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 διαρκεί από τις 6/9/2021 ως τις 16/9/2021.

  Παρακαλείσθε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά σας στο logistics@econ.auth.gr

 • 2

  Απαλλαγές από τα δίδακτρα 2021-2022

  Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και για το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (5.736,50 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω νόμο.

  Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η υπεύθυνη δήλωση για την απαλλαγή διδάκτρων θα αποστέλλονται στο e-mail logistics@econ.auth.gr από 26/7/2021 έως 06/08/2021.

 • 3

  Ανακοίνωση επιτυχόντων και επιλαχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  Ανακοινώνονται οι λίστες με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

  Οι επιτυχόντες καλούνται να ολοκληρώσουν την προεγγραφή τους μέχρι τις 24/07/2021. Θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαδικασία της προεγγραφής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

  Αν υπάρξουν κενές θέσεις από τους επιτυχόντες, θα επικοινωνήσει η γραμματεία με τους επιλαχόντες μετά τις 24/07/2021, με βάση τη σειρά κατάταξης.

 • 4

  Συνεντεύξεις νέου ακαδημαϊκού κύκλου 2021-2022

  Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 1.7 και την Παρασκευή 2.7. Έχουν σταλεί emails με την ώρα και μέρα συνέντευξης προσωπικά για τον καθένα.

   

   

 • 5

  Παράταση περιόδου αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  Η περίοδος των αιτήσεων παρατείνεται ως τις 26/6/2021. Μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας στην σχετική πλατφόρμα https://logistics-admissions.econ.auth.gr/ 

 • 6

  Προκήρυξη 2021-2022

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

  https://logistics-admissions.econ.auth.gr/

  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 3/5/2021 έως 20/6/2021.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως συμβουλευθείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

   

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή