Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Logistics και Διοίκηση Αλυσιδας Εφοδιασμού
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές έννοιες και τεχνικές/μεθόδους που αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αναδεικνύει το στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα της εταιρικής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρουσιάζει αναδυόμενες τάσεις και σύγχρονες προοπτικές στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο παγκόσμιο επιχειρηματικό και διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη βελτιστοποίηση αποφάσεων σχεδιασμού του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της απόδοσης των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, ii) διαχείριση ζήτησης/παραγγελιών και επίπεδο εξυπηρέτησης, iii) διαχείριση αποθεμάτων, iv) εισαγωγή στις εμπορευματικές μεταφορές, v) σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας, vi) μαθηματική προτυποποίηση και επίλυση προβλημάτων μεταφοράς και διανομής και vii) τα logistics στην Ελλάδα και τον κόσμο με κύρια εστίαση σε θέματα διεθνούς εμπορίου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Chopra, S. and P. Meindl, (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6th Edition, Pearson Education.
  • Simchi-Levi, D., P. Kaminsky and E. Simchi-Levi, (2008). Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies, 3rd International Edition, McGraw-Hill.
  • Jonsson, P., (2008). Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill.
  • Bowersox, D.J., D.J. Closs, M. Bixby Cooper, and J.C. Bowersox, (2013), Supply Chain Logistics Management, 4th Edition, McGraw-Hill.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή