Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Ειδικά Θέματα Logistics και Διοίκησης Λειτουργιών – Προσομοίωση Συστημάτων Εφοδιασμού και Παραγωγής
Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να επιτύχει την εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές προσομοίωσης, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια στη διοίκηση υπηρεσιών εφοδιαστικής. Ειδικά όταν μας ενδιαφέρει η μελέτη σύνθετων συστημάτων, όπως συχνά συμβαίνει στη Διοίκηση Εφοδιαστικής και Αλυσίδας Εφοδιασμού, η μοντελοποίηση και αναλυτική επίλυση των σχετικών προβλημάτων είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προσομοίωση είναι η μόνη δυνατή επιλογή για την ανάλυση του προβλήματος και τον προσδιορισμό των ενδεδειγμένων ενεργειών.

Περιγραφή μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνικές μοντελοποίησης καθώς και η μεθοδολογία προσομοίωσης συστημάτων διακριτού χρόνου με τη χρήση γενικής χρήσης αλλά και εξειδικευμένου λογισμικού, δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές που άπτονται σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης των αποθεμάτων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Banks, J., Carson, J.S.II, Nelson B.L. and Nicol, D.M. Discrete-event systems simulation, 5th edition, Pearson Education Limited, 2013.
  • Kelton, D.W., Sadowski, R.P. and Zupick, N.B. Simulation with Arena. 6th edition, Mc Graw Hill, 2014.
  • Ross, S.M., Simulation, 5th Edition, Elsevier, 2013.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή