Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Μελέτες Περιπτώσεων στην Εφοδιαστική και τη Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού
Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να συνδυάσει τη θεωρία και την πρακτική στη Διοίκηση Logistics και της Αλυσίδας Εφοδιασμού με την ανάλυση και μελέτη `state-of-the-art’ περιπτώσεων πολυεθνικών και εθνικών εταιρειών και των λειτουργιών τους Logistics/SCM. Αυτές οι περιπτώσεις εταιρειών έχουν επιλεγεί προσεκτικά από τη διεθνή βιβλιογραφία και διδάσκονται σε διάφορα σχολεία διοίκησης της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Περιγραφή μαθήματος

Παγκόσμιες επιχειρησιακές λειτουργίες και Logistics: Εξέλιξη και σχεδίαση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: CASE 1-1(*): Centrum Co. Το στρατηγικό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: CASE 2-1: Michelin. Η παγκοσμιοποίηση των στρατηγικών των επιχειρησιακών λειτουργιών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: CASE 3-2: Pizza Hut Moscow. Στρατηγικές Marketing.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: CASE 4-1: Talk to Me: Expansion in the Russian Telecommunications Market. Ανάπτυξη του δικτύου προμηθευτών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5: CASE 5-2: Rank Xerox France. Φυσική Διανομή.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6: CASE 6-2: Laura Ashley and Federal Express Strategic Alliance. Διοίκηση Παγκόσμιων Αλυσίδων Εφοδιασμού.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7: CASE 7-1: Eurofood. Σχεδίαση δικτύου Logistics για παγκοσμιοποιημένες επιχειρησιακές λειτουργίες.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8: CASE 8-2: The Logistics Impact of the Channel Tunnel. Διαχείριση Κινδύνου στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των επιχειρησιακών λειτουργιών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9: CASE 9-1: BMW: Globalizing Manufacturing Operation. Διαχείριση Κινδύνου στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των επιχειρησιακών λειτουργιών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10: CASE 3-1: Renault Mexico. Διαχείριση δεδομένων/πληροφοριών για παγκοσμιοποιημένες επιχειρησιακές λειτουργίες.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11: CASE 10-1: Manugistics. Μέτρηση της απόδοσης και αξιολόγηση των παγκοσμιοποιημένων Logistics.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12: CASE 11-1: The China Lacquer Product Line. Οργανωτικές δομές για αριστεία στα παγκόσμια  Logistics.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13: CASE 6-1: Apple Computer’s Supplier Hubs: A Tale of Three Cities.

(*) Οι περιπτώσεις αυτές περιέχονται στο βιβλίο των Dornier et al. (1998).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Dornier, Philippe-Pierre, Ernst, Ricardo, Fender, Michel, Kouvelis, Panos, «Global Operations, Text and Cases’’, 1998, Wiley.
  • Chopra, Sunil and Meindl, Peter, «Supply Chain Management, Strategy, Planning & Operations, 2013, Fifth Edition, Pearson International Edition, Pearson/Prentice Hall.
  • Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. and Simchi-Levi, E., «Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies’’, Third Edition, McGraw-Hill, 2008.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή