Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα για την Εφοδιαστική και Νέα Υποδείγματα στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις
Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια εις βάθος γνώση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα logistics και των διαφόρων τρόπων που τέτοια συστήματα μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ψηφιακή επιχείρηση. Σε αυτή την ενότητα, συζητούνται τα ακόλουθα θέματα:

  • Δυνατότητες Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
  • Η δομή και ο ρόλος των ERPs & Logistics Information Systems
  • Τεχνολογική Υποδομή ERP και Πληροφοριακά Συστήματα Logistics
  • Ανάπτυξη περιπτωσιολογικών μελετών για Σύστηματα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) βάσει πραγματικών επιχειρηματικών αναγκών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το λογισμικό Singular Logic Enterprise ERP με τη σχετική ενότητα WMS, σε συνδυασμό με αλγορίθμους βελτιστοποίησης και μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας.

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή