Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Ποσοτικές Μεθόδοι Στη Διοίκηση Logistics και Αλυσίδας Εφοδιασμού
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικά θέματα όπως η  μοντελοποίηση, ο σχεδιασμός, η ανάλυση και η βελτιστοποίηση της  εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρουσιάζονται προηγμένες μαθηματικές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση των δεικτών απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Περιγραφή μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση προηγμένων τεχνικών για την σε βάθος ανάλυση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν την εύρεση της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης των αποθηκών, την εύρεση της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης των λιανοπωλητών και την εύρεση των βέλτιστων ροών μεταξύ των κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιώντας ως βασικό μαθηματικό εργαλείο τον μεικτό ακέραιο προγραμματισμό. Παρουσιάζεται επίσης το λογισμικό GAMS που χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπρόσθετα εξετάζεται το πρόβλημα της δρομολόγησης οχημάτων και το πρόβλημα του Κινέζου Ταχυδρόμου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Jeremy F. Shapiro, ΄΄Modelling the Supply chain΄΄, Duxbury ISBN: 0-534- 37363-1
  • Process Systems Engineering, Edited by Efstratios n, Pistikopoulos, Michael C. Georgiadis, and Vivek Dua, ΄΄Supply Chain Optimization΄΄. Wiley-VCH, ISBN: 978-3-527-31693-9.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή