Μιχάλης Μαντάς

Ο Mιχάλης Μαντάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) (2000) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) στις Επιστήμες των Αποφάσεων (2001) με ειδίκευση στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τις Μεταφορές από το Ο.Π.Α.. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (2007) από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή των logistics και της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, της διοίκησης συστημάτων μεταφορών, καθώς και της διοίκησης έργων και προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει 2 βιβλία και συλλογικούς τόμους, 22 εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 5 εργασίες σε συλλογικούς τόμους και κεφάλαια βιβλίων και περισσότερες από 50 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Τα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του κ. Μαντά αφορούν στη διοίκηση και λειτουργία συστημάτων μεταφορών, τα logistics και τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, θέματα πολιτικής και τιμολόγησης του συστήματος μεταφορών, υποστήριξη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα στις μεταφορές και τα logistics, καθώς και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.


Eγγραφείτε Στο Newsletter