Υπηρεσίες

Alternate Text

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τους φοιτητές/τριες και όλο το προσωπικό του ΑΠΘ με στόχο την ποιοτική βελτίωση της ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από την άσκηση το παιχνίδι και τη φυσική δραστηριότητα.

Alternate Text

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη ιδρύθηκε το 1959 και λειτουργεί από τότε αδιάλειπτα παρέχοντας τις υπηρεσίες της στους φοιτητές του ΑΠΘ. Σκοπός λειτουργίας της αποτελεί η παροχή καθημερινής ποιοτικής σίτισης, η βελτίωση των βιοτικών συνθηκών, η ψυχαγωγία και η προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής μόρφωσης των φοιτητών μας.

Alternate Text

Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης (ΦΕΘ)

Λειτουργούν 4 φοιτητικές εστίες με συνολική δυναμικότητα περίπου 1.500 κλινών. Στις φοιτητικές εστίες λειτουργεί εστιατόριο που καλύπτει τη σίτιση όλων των δικαιούχων φοιτητών, αναγνωστήριο και ασύρματη δικτύωση (WiFi). Δικαίωμα στέγασης έχουν οι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Alternate Text

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ)

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς από το 1970. Προσφέρει ακόμη μαθήματα για ειδικούς σκοπούς καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Alternate Text

Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ)

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.) προσφέρει μαθήματα αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής τουρκικής και ρωσικής γλώσσας στους φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. Η διδασκαλία σε όλες τις γλώσσες διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες δεξιότητες στην ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Alternate Text

Βιβλιοθήκη

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κέντρο της πανεπιστημιούπολης, απέναντι από την πύλη εμπορίου της ΔΕΘ και ανάμεσα από το κτίριο Διοίκησης και την Πολυτεχνική Σχολή. Αποτελείται από δύο κτίρια: το παλιό κτίριο φιλοξενεί τις διοικητικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και το φοιτητικό αναγνωστήριο. Το νέο κτίριο φιλοξενεί το επιστημονικό αναγνωστήριο όπου βρίσκεται η υπηρεσία Πληροφόρησης, Δανεισμού και Διαδανεισμού.

Alternate Text

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ)

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) είναι μία υπηρεσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί από το 1999. Παρέχει στους φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν, όπως είναι: τo άγχος, το στρες, οι δυσκολίες προσαρμογής σε νέο περιβάλλον ή σε σπουδές, οι οικογενειακές/προσωπικές δυσκολίες, τα σεξουαλικά θέματα, τα ψυχοσωματικά προβλήματα, αλλά και ενημερωτικές δράσεις σε θέματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή και καθημερινή ζωή τους. Επίσης παρέχονται συμβουλές και ενημερωτικά σεμινάρια σε μέλη ΔΕΠ και στο διοικητικό προσωπικό για ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές/τριες.

Alternate Text

Βιβλιοθήκη Σχολής

Η ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Σχολής στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της. Η συλλογή της πια περιλαμβάνει περισσότερους από 30.000 τόμους βιβλίων και 170 τίτλους περιοδικών, από τους οποίους οι 75 είναι ενεργοί. Η θεματολογία της συλλογής εξειδικεύεται στις οικονομικές επιστήμες και πολιτικές επιστήμες, αλλά περιλαμβάνει και υλικό σε σχετικές θεματικές κατηγορίες, όπως Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνικές επιστήµες, Επικοινωνία-Μ.Μ.Ε. και ∆ίκαιο.

Alternate Text

Γραφείο Διασύνδεσης

Στόχος του ΓΔ είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του ΑΠΘ  να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Alternate Text

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ)

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ έχει την ευθύνη της παροχής, της συντήρησης, της εύρυθμης λειτουργίας και της διαρκούς αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ καθώς και της οιασδήποτε υποστήριξης των χρηστών αντιστοίχων υπηρεσιών.

Alternate Text

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Η ΜΟ.ΔΙ.Π αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου το οποίο, μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Πανεπιστημίου, για τις ελλείψεις και τις αναγκαιότητες και εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές του, το ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία.

Alternate Text

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ)

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στα προγράμματα κινητικότητας να αντιμετωπίσουν τις αναγκαίες τυπικές διαδικασίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δυναμική παρουσία του Α.Π.Θ. στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα.

Eγγραφείτε Στο Newsletter