Χρήστος Ζηκόπουλος

Ο Χρήστος Ζηκόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στη Διοίκηση Λειτουργιών στον Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Έχει δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων και Διδακτορικό Δίπλωμα στις Αντίστροφες Αλυσίδες Εφοδιασμού, όλα από το Α.Π.Θ.

Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε ένα πλήθος επιστημονικών περιοδικών, στα οποία περιλαμβάνονται τα European Journal of Operational Research, IIE Transactions, International Journal of Production Economics και International Journal of Production Research.

Έχει συμμετοχή είτε ως Κύριος Ερευνητής είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας σε έναν αριθμό ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την ανάλυση συστημάτων εφοδιασμού και παραγωγής, τη διαχείριση αποθεμάτων, τη διαχείριση αντίστροφων αλυσίδων εφοδιασμού, τη σχεδίαση συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, την ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για τις προμήθειες, την ανάπτυξη συστημάτων στατιστικού ελέγχου ποιότητας, κ.α.

Επίσης, έχει διοργανώσει ή έχει λάβει μέρος ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια στελεχών με αντικείμενα τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, την ασφάλεια παιδότοπου και τη διασφάλιση ποιότητας του εξοπλισμού, τη διαχείριση αποθεμάτων σε οργανισμούς και τη βιομηχανία, τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας στην παραγωγή, κ.α.


Eγγραφείτε Στο Newsletter