Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Οι απόφοιτοί μας:

  • εξοικειώνονται με την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας,
  • ειδικεύονται στο να σχεδιάζουν και να διοικούν αποτελεσματικά τις διαδικασίες Logistics,
  • αποκτούν ικανότητες σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και  διαχείρισης πελατών,
  • αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιμες για την αξιολόγηση και τη διοίκηση των απαραίτητων σχετικών τεχνολογιών,
  • δημιουργούν ένα προφίλ με ισχυρά αναλυτικά – ποσοτικά χαρακτηριστικά,
  • αποκτούν ευρείες γνώσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από ένα συνδυασμό διαλέξεων, μελετών περιπτώσεων, εργασιών, πρακτικών εφαρμογών, χρήσεων εμπορικού και εξειδικευμένου λογισμικού ώστε να διευκολύνεται η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Logistics και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διακρίνεται για το διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό προφίλ των διδασκόντων, την εμπειρία που προκύπτει από την επιτυχημένη πολυετή λειτουργία του προγράμματος αλλά και για το κύρος του μεγαλύτερου πανεπιστημίου των Βαλκανίων.


Eγγραφείτε Στο Newsletter