Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον Τομέα των Υπηρεσιών
Σκοπός μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στις έννοιες και πρακτικές και στις ποσοτικές μεθόδους της Διοίκησης Υπηρεσιών που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών: Κλάδο τροφίμων, Επικοινωνιών, Εκπαίδευσης, Υγείας, Logistics & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, μεταξύ άλλων. Επίσης στόχος του μαθήματος είναι να προάγει την έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα σε επίπεδο Master και Διδακτορικού.

Περιγραφή μαθήματος

Κατανόηση των εννοιών των Υπηρεσιών και της Διοίκησης Υπηρεσιών: Ο ρόλος των υπηρεσιών στη σύγχρονη Οικονομία, Η φύση των υπηρεσιών, Στρατηγικές στις υπηρεσίες.

Σχεδίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών: Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, Ποιότητα στις υπηρεσίες, Εταιρική κουλτούρα στις υπηρεσίες, Ψηφιακές υπηρεσίες, Θέση εγκατάστασης μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, Υποστηρικτικός εξοπλισμός.

Διοίκηση Υπηρεσιών: Στρατηγικές Διαχείρισης της ζήτησης και των πόρων της επιχείρησης: Διαχείριση εσόδων, Διαχείριση της `χασούρας’, Διοίκηση Έργων στις υπηρεσίες, Η μέθοδος `έξι σίγμα’ και λιτές διαδικασίες στις υπηρεσίες, Διαχείριση των ουρών αναμονής, Διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές.

Παροχή υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης: Παραγωγικότητα και βελτίωση της ποιότητας, Ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση των υπηρεσιών.

Ποσοτικές μέθοδοι στη Διοίκηση Υπηρεσιών: Διοίκηση έργων στις υπηρεσίες,  PERT/CPM: PERT/TIME, PERT/COST, Πρόβλεψη της ζήτησης για υπηρεσίες, Υποδείγματα γραμμών (ουρών) αναμονής και Σχεδίαση της δυναμικότητας (των πόρων) της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, Υποδείγματα δικτύων ουρών αναμονής και εφαρμογές τους στις υπηρεσίες, Υποδείγματα Γραμμικού Προγραμματισμού και Προσομοίωσης με εφαρμογές στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Θεωρία Παιγνίων και εφαρμογές της στη Διοίκηση Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Χρήση διαφόρων πακέτων λογισμικού. Εκπόνηση και Παρουσίαση μελετών περίπτωσης, ερευνητικών άρθρων/εργασιών και projects από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Nigel Slack, Stuart Chambers and Robert Johnston, «Operations Management’’, Sixth Edition, 2010, Prentice Hall.
  • Fitzsimmons, J. and Fitzsimmons, M. «Service Management», Sixth Edition, MacGraw-Hill International Edition, 2008.
  • Ravi Anupindi, Sunil Chopra, Sudhakar D. Deshmukh, Jan A. Van Mieghem, Eitan Zemel, «Managing Business Process Flows, Principles of Operations Management’’, Third Edition, 2012, Pearson, 2012.
  • Cachon, Gerard and Terwiesch, Christian, «Matching Supply with Demand – An Introduction to Operations Management’’, 3rd International Edition, McGraw-Hill, 2013.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή