Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Διοίκηση Μάρκετινγκ στον Τομέα των Υπηρεσιών
Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών έχει ως σκοπό την εξοικείωση τον φοιτητή/ την φοιτήτρια με τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ των υπηρεσιών σε σχέση με  το μάρκετινγκ των προϊόντων.

Περιγραφή μαθήματος

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 3 βασικές ενότητες: 1) βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών καθώς και της στρατηγικής μάρκετινγκ στον τομέα των υπηρεσιών (πχ. Service orientation), 2) δημιουργία και διάθεση υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες και επιθυμίες του καταναλωτή (πχ. Interactive services marketing και customer-firm value co-production), και 3) διοίκηση του μάρκετινγκ υπηρεσιών στην επιχείρηση ή οργανισμό (πχ. Service oriented organizations).

Το μάθημα θα δώσει έμφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση του μάρκετινγκ υπηρεσιών βάσει της οποίας η κάθε επιχείρηση-οργανισμός καλείται να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες κατανάλωσης στους πελάτες της.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Bateson, J.E.G. and Hoffman, K. D. (2010). Services Marketing, International Edition, 4th Edition, Cengage.
  • Lovelock, C. and Wirtz J., (2021). Services Marketing: People, Technology, Strategy, 9th Edition, World Scientific Publishing Company.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter