Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές έννοιες και τεχνικές/μεθόδους που αφορούν στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα της εταιρικής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρουσιάζει αναδυόμενες τάσεις και σύγχρονες προοπτικές στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο παγκόσμιο επιχειρηματικό και διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διαχείριση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων, τη φυσική διανομή, τη διαχείριση προμηθειών, καθώς και σε θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, εξετάζονται παραδείγματα και εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Chopra, S., (2018), Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 7th Edition, Pearson Education.
  • Bowersox, D.J., D.J. Closs, M. Bixby Cooper, and J.C. Bowersox, (2020), Supply Chain Logistics Management, 5th Edition, McGraw-Hill.
  • Rushton, A., P. Croucher, and P. Baker, (2017), The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain, 6th Edition, Kogan Page.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter