Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διαχείριση Αποθεμάτων
Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις ποσοτικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για την προμήθεια πρώτων υλών, τον προγραμματισμό της παραγωγής και τις αποφάσεις αναπλήρωσης των αποθεμάτων, έτσι ώστε μία επιχείρηση να είναι σε θέση να παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την οικονομική διάσταση του ζητήματος και αποφεύγοντας τις διακοπές στην τροφοδοσία.

Περιγραφή μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη αποθεμάτων, η σημασία τους για τις επιχειρήσεις και ποσοτικές τεχνικές για τη βέλτιστη διαχείρισή τους, τόσο για καθοριστική όσο και για στοχαστική ζήτηση. Επιπλέον, παρουσιάζονται τεχνικές προσομοίωσης για προβλήματα διαχείρισης αποθεμάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει επίσης και την παρουσίαση τεχνικών χρήσιμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας με τη χρήση φύλλων εργασίας και ένα παίγνιο διαχείρισης αποθεμάτων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Nahmias, S. and Olsen, T.L. Production and Operations Analysis, 7th edition, McGraw-Hill, 2015.
  • Silver, E.A., Pyke, D.F. and Thomas, D.J. Inventory and Production Management in Supply Chains, 4th edition, CRC Press, 2017.
  • Chopra, S. and Meindl, P. Supply Chain Management, 6th edition, Pearson Education, 2015.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter