Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση και Λειτουργία Θαλάσσιων Μεταφορών
Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές της Διοίκησης και της Λειτουργίας των Ναυτιλιακών Μεταφορών με έμφαση στη Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών και στη δομή της και τις τάσεις εξέλιξής της, όπως επίσης και στην επιρροή τους στη Λιμενική υποδομή και τις λιμενικές λειτουργίες. Στην προσέγγιση αυτή αναλύεται ο ρόλος και οι επιπτώσεις της συγκέντρωσης στη Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών, ο ρόλος της μεγέθυνσης της χωρητικότητας των πλοίων και η επιρροή των εξελίξεων αυτών στη διαμόρφωση του δικτύου θαλάσσιων μεταφορών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της Ναυτιλιακής & Λιμενικής Εφοδιαστικής και στη δομή της Ναυτιλίας μετά την εμφάνιση του COVID 19.

Eγγραφείτε Στο Newsletter