Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Πράσινη Εφοδιαστική και Διοίκηση Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις διαδικασίες, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς που προκύπτουν από την λειτουργία μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει διάφορες πτυχές που αφορούν τη λειτουργία μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας όπως τη Διοίκηση Λειτουργιών και Βιωσιμότητα, Τρόποι μέτρησης της βιωσιμότητας, πηγές κινδύνων βιωσιμότητας, αποτύπωμα άνθρακα, διαχείριση βιώσιμης εφοδιαστικής  αλυσίδας, κυκλική οικονομία, στρατηγικές βιωσιμότητας, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εμπόδια εφαρμογής βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή