Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Γ’ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Σκοπός μαθήματος

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι ερευνητικού περιεχομένου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος. Εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία από κατάλογο θεμάτων που δημοσιεύουν τα μέλη Δ.Ε.Π. σχετικών με το επιστημονικό τους αντικείμενο κάθε χρόνο και δηλώνουν το θέμα στην ΣΕ προς έγκριση.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται εντός του Γ’ εξαμήνου σπουδών. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην Αγγλική Γλώσσα σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο.

Περισσότερες πληροφορίες στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή