Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Γ’ Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση (επιλογής)
Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν εφόσον το επιθυμούν να κάνουν τρίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού, ή εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή μετά από πρόταση του ενδιαφερόμενου φοιτητή.

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή