Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Γ’ Εξάμηνο

Προχωρημένο ερευνητικό σεμινάριο (επιλογής)
Σκοπός μαθήματος

Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε κάποια εταιρία θα πρέπει να
παρακολουθήσουν ένα ερευνητικό σεμινάριο 15 ωρών, σε προχωρημένα αντικείμενα έρευνας και
ανάλυσης δεδομένων.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν εργαλεία προχωρημένης ανάλυσης δεδομένων,
  • Αξιολογήσουν ερευνητικά δεδομένα,
  • Να συνθέσουν μια αναφορά ερευνητικών δεδομένων

Eγγραφείτε Στο Newsletter